Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Ik, Desirée Kolman, verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens

Welke gegevens ik verzamel:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten n.a.v. de nieuwsbrieven die ik verstuur

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je e-mailadres: om je te kunnen informeren over nieuws en wijzigingen. Dit doe ik alleen als je zelf je e-mailadres hebt verstrekt.
Je naam, e-mailadres, website, locatiegegevens en telefoonnummer gebruik ik om contact met je op te nemen of te reageren op vragen. Dit doe ik alleen na jouw instemming.
Je bedrijfsnaam en NAW-gegevens gebruik ik om eventueel een factuur te kunnen sturen

Ik gebruik geautomatiseerde systemen om acties te analyseren die je uitvoert naar aanleiding van mijn nieuwsbrieven (door ActiveCampaign). Via Google Analytics analyseer ik acties op mijn website (geanonimiseerd).

Bewaartermijn
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Bij uitschrijven van mailinglijst: je e-mailadres wordt binnen 1 maand uit het systeem verwijderd.
Bij vragen via het contactformulier: de contactgegevens die ik gebruik om op jouw vraag te reageren, verwijder ik binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie.
Contactgegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijder ik je gegevens.